Nexus Advokater fra 100 til 1000 leads

Udfordringen for Nexus Advokater

Simon Heising som er partner i Nexus Advokater tog kontakt til os med den udfordring at hans Google AdWords kampagne, som han selv havde sat op, ikke performede godt nok sammenlignet med det forbrug som annonceringen krævede.

Advokatkontorer har muligheden for at brede sig over et stort felt lige fra strafferet til erhvervsret og videre til personalejura. Simon havde været flittig og oprettet annoncering til alle områder, det var langt fra alle områder, som var lige profitable.

Simon havde et ønske om at få flere leads fra relevante kunder, færre udgifter og dermed en lavere udgift per genereret lead.

Løsningen

Vi startede med at lave en tilstandsrapport, hvor vi slavisk gennemgik Simons konto. Rapporten indeholdt en vurdering af Google AdWords kontoen og et oplæg til hvad, som skulle tilrettes for at øge performance med det formål at øge antallet af leads og samtidig formindske udgiften per ordre.

Lavt hængende frugter

Vi lagde ud med at frasortere de kampagner, annoncegrupper, annoncer og søgeord som ikke performede. På den måde fik vi taget de lavt hængende frugter først. Hurtigt begyndte Simons kampagne nu at generere ROI. 

Inddeling i temaer

Vi valgte nu at inddele advokatoprådet i temaer og lavede landing pages i samarbejde med Nexus Advokaters webbureau. Det blev i alt til 6 landing pages.

Tilretning af kampagnen

Næste opgave blev at tilrette kampagnen med yderligere annoncegrupper. 

Søgeord i forskellige matchformer blev tilføjet for at opnå en mere målrettet annoncering.

Tilpasning af bud til de enkelte platforme og enheder gav os mulighed for at tilpasse annonceringen til potentielle kunders kunderejse.

Annonceudvidelser

Infoudvidelser, undersidelinks, opkaldsudvidelser og SMS udvidelser blev tilføjet. De to sidste primært for at få flest mulige kontaktpunkter. Ikke alle kunder er ens nogle ønsker at blive ringet op, andre vil selv ringe, og sidst men ikke mindst er der også dem, der ønsker at henvende sig via kontaktformularen.

Løbende optimering

I forhold til de mål vi havde sat op blev der optimeret på søgeord, annoncer, annonceudvidelser og budstyring m.m. for i sidste ende at få flest mulige leads til færrest udgifter.

Resultatet

Vi overtog hele arbejdet med kampagnen fra Simon, og på den måde lykkedes det Simon at få mere tid i hverdagen til andre opgaver. Det i sig selv gjorde at vores arbejde skabte ROI.

Antallet af leads steg fra 100 leads om måneden til langt over 1.000 leads hver måned.

Samtidig faldt udgiften per lead med 30%. Konverteringsprocenten steg til 14%.

Ønsker du flere leads, salg og mere ud af hver Google AdWords krone så kontakt os endelig, vi er tildelt den højeste anerkendelse af Google, som går under titlen Premier Google Partner. Vi gør dig bedre på Google.

Kontakt os nu! Udfyld formularen her eller ring 7020 4838 og få et tilbud!